Bảng Giá Gửi Hàng Quốc Tế 2020

Bảng Giá 2020 bên dưới đã bao gồm: Phụ Phí Nhiên Lệu, nhưng chưa VAT:10% (Nếu Xuất Hoá Đơn)

Gọi ngay để được báo giá chi tiết 24/7 : 0902 256 277 (Miễn Phí)

1 Copy

Bảng Zone cho 220 Quốc Gia bên dưới như sau :

2
2